Liên hệ
IPT Group
Địa chỉ: Phạm Tuấn Nhi - Viện Địa Lý Tài Nguyên TP.HCM.
01 Mạc Đĩnh Chi, Q1, TP.HCM.
Điện thoại: (84-8) 38222683- 0918437630
Fax: (84-8) 38258156
Email: ptnhi@hcmig.vast.vn / ptuannhi@yahoo.com
Xin vui lòng liên hệ trực tiếp 2 địa chỉ E mail trên.
Website: www.inorganicpolymer.com.vn
www.dathoada.com
www.dathoada.net
NỘI DUNG LIÊN HỆ:
Họ và tên:
Địa chỉ liên hệ:
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung: