Giới thiệu
Polymer vô cơ hay công nghệ  đất hóa đá đã được thế giới biết đến từ thập niên 70 của thế kỷ 20, khi con người đã biết được vài thứ khoáng như pyroxen, hay vài thứ đá thiên nhiên như đá vỏ chai, đều là các polymer, tức cao phân tử, chứ không phải phân tử cơ bản của tinh thể khoáng vật. Một polymer vô cơ như vậy gồm những phân tử dài đến 10.000 lần một phân tử khoáng vật. polymer vô cơ còn có xương sống làm bằng phân tử silic, khác với polymer hữu cơ, cô lập từ quặng dầu hoả, đã được dùng từ sau Thế Chiến Thứ II, có xương sống làm bằng nguyên tố C.

Năm 1970, thế giới mới thật sự làm một pôlime vô cơ, bằng cách nung bột lưu huỳnh (S) bở rời thành sợi dài, sợi pôlime, bằng cách đun bột lưu huỳnh lên 140 độ C. Đó là công đóng góp đầu tiên của các nhà bác học Hoa Kỳ, tạo ra một cuộc cách mạng trong giới hoá học, mà quan niệm cổ điển là không bao giờ con người làm được polime vô cơ.

Đến thập niên 1990, GS. Plattfort của khoa Địa chất Đại học Bruxelles (Bỉ) đã sang Việt Nam giới thiệu công trình nghiên cứu của ông, là biến sét cao lanh thành đá vô cùng cứng rắn. Bằng cách thêm xút vào với tỷ lệ thích hợp, ông biến các tinh thể khoáng kaolinit thành những hạt nam châm chỉ có bề dài 10A0. Cát hạt nam châm này hút nhau, thành các sợi pôlime dài ngoằn ngoèo, làm cho đất sét cứng thành đá, thành bêtông.

Cuối thập niên 90 của thế kỷ 20, và trong các năm đầu của thập niên 1 của thế kỷ 21, nhiều phát minh mới về polymer vô cơ, khiến cho người ta chia ra hai hướng: hướng vô cơ trực tiếp, như ta đã thấy nơi hạt lưu huỳnh (đơn nguyên tử) hay kaolinit (đơn phân tử) không có cầu nối nào khác hơn là nguyên tử và phân tử ròng một thứ; hướng gián tiếp có một hạt bé với một cầu nối, như hạt đất sét kết với hạt vôi và một hạt đất sét thứ hai.

Cơ chế kết nối vật liệu là dựa trên luật âm dương, với một lực rất mạnh, gọi là từ lực. Một vật liệu âm dính chặt với vật liệu dương như đất sét (lực âm) dính với vôi (lực dương), làm ra một pôlime. Cát là vật liệu trơ, không có lực âm, nên không làm ra polime với vôi được. Từ lực có một tương lai to lớn, sáng chói mà chúng ta chưa sờ đến được, vì polymer vô cơ chỉ được biết mươi năm trở lại đây, một tuột hậu rất đáng kể.

Vì vậy, chúng tôi mở ra web site này để bước đầu làm địa chỉ cho mọi ai quan tâm đến công nghệ Đất hóa đá hay polymer vô cơ góp ý, góp kinh nghiệm, góp công vào để phong phú hoá pôlime vô cơ lên. Những ai cần sự trợ giúp của polymer vô cơ để dùng làm vật liệu và sản phẩm, cũng được hoan nghênh.

Chúng tôi có 3 bậc thông tin:

- Khoa học cơ bản,

- Sản phẩm triển khai, 

- và nghiên cứu chuyển giao công nghệ ứng dụng - Công nghệ đất hóa đá. 

Mọi đóng góp và dùng pôlime vô cơ, nhất là cho Việt Nam đều được trân trọng với lòng biết ơn.

IPT GROUP