Tin tức
POLYMER VÔ CƠ - POLYMER KHOÁNG

 TÓM TẮT - Có hai loại polymer: polymer hữu cơ đã biết từ 1920 đến nay, như epoxy, acryclate, melanine; và pôlime vô cơ như đất sét với xút một bên và pôlime vô cơ, với đất sét và vôi được gọi là MIP (mineral polymer). Còn một loại pôlime vô cơ bằng hợp tác hoá trị của các hoá chất thích hợp, gọi là pôlime vô cơ hay IP (inorganic polymer) như thuỷ tinh, silicone,…Cái trên do từ lực khống chế, cái dưới do ion hoá khống chế. Nhưng cả hai đều là pôlime phi hữu cơ. Chúng tạo ra vật liệu mới cho nền công nghiệp hiện đại.

XỬ LÝ BÙN ĐỎ BẰNG CÔNG NGHỆ ĐẤT HÓA ĐÁ - GEOPOLYMER

 TÓM TẮT
Bùn đỏ là chất thải trong quá trình sản xuất alumina (nhôm ôxyt) từ quặng bô xít. Bình quân để sản xuất 1 tấn alumina cần 2 – 2,5 tấn bô xít nguyên liệu và thải ra 1 – 1,5 tấn cặn không tan trong 4 – 8 tấn bùn lỏng có tính kiềm. Trong báo cáo này tác giả tổng hợp những phương pháp xử lý được ứng dụng gần đây vào việc tái sử dụng bùn đỏ cho ngành công nghiệp xây dựng và đề nghị một quy trình xử lý bùn đỏ nửa khép kín dựa vào công nghệ geopolymer - công nghệ Đất hóa đá - kết hợp trong quy trình sản xuất alumina theo phương pháp Bayer.

PHẠM TUẤN NHI

MỘT GIẢI PHÁP CHO VIỆC TRÙNG TU NHỮNG THÁP CHĂM

Tháp ChămKhoa học hiện đại đã lấy hiện tại làm chìa khoá để mở bức màn bí mật của quá khứ. Các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới đã chứng minh được rằng: có sự pôlime hoá của đất sét. Cơ bản đó là các aluminosilicat tự chúng dần dần biến thành những nam chân hai cực (-) và (+) với kích cở nano có thể hút lấy nhau nhờ sự nén dẽ và năng lượng từ vũ trụ. Sự pôlime hoá này xảy ra một cách từ từ mà vững chắc.

Page 1 2 3