Tin tức
SỰ HOÁ ĐÁ TRẦM TÍCH TRONG THIÊN NHIÊN

Thềm san hô - Bình ThuậnTa có 3 bước để kết dính vật liệu là:

- Bước 1: Kết tinh trong môi trường nước, cho đến hết thuỷ quyển ngầm trong vỏ đất;

- Bước 2: Pôlime hoá trong môi trường khô, cho đến hết môi trường khô của thạch quyển;

- Bước 3: Kết tinh khô nằm ở đáy thạch quyển, mang tính biến chất toàn bộ.

Ý NGHĨA CỦA SỰ HOÁ ĐÁ NHÂN TẠO BẰNG CÔNG NGHỆ ĐẤT HÓA ĐÁ

Sự hóa đá
Đó là một phương cách bình thường của thiên nhiên, khiến cho vật liệu vô cơ như đất tạp bở rời kết dính lại với nhau theo 5 yếu tố: vật liệu + xi măng + nén ép + nung + thời gian.

MỘT CÔNG NGHỆ HỮU ÍCH CHO NÔNG THÔN: ĐẤT HOÁ ĐÁ

Từ 300 năm đến nay, người ta kết dính vật liệu bở rời thành đá bằng một chất liên kết thuỷ lực, mang tên là xi măng CPA (ví dụ: xi măng Hà Tiên). Chất đó được nung trong lò đến 14500c, kết hợp 90% đá vôi với 10 % đất sét, thành các thỏi clinker. Đem nghiền clinker thành bột, trộn với cát sạch, với nước lã, nó khiến cho bụi vôi nung, kết dính với bụi đất sét nung, làm hoá cứng vữa hố với cát. Sau khi phơi khô 28 ngày (thực tế là 3 ngày), một thứ đá cát được hình thành, gọi là bê tông.

Page 13