Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm: TƯỢNG ĐẦU PHẬT

Mã sản phẩm: GD003

 

Sản phẩm cùng loại:

Bắc - Trung - Nam - Gốm đen
Quang Công - Gốm đen
Mẫu-Tử - Gốm đen
Gốm đen - Đạt Ma
PHẬT DI LẶC - GỐM ĐEN
NGỰA Ô - GỐM ĐEN
TỀ THIÊN - 12 con giap
GỐM ĐEN - ĐẤT HÓA ĐÁ